Referencer

Referencer

-Hvad siger tidligere klienter...

I starten af min første graviditet havde jeg fornøjelsen af en konsultation med jordemoder og kostvejleder Anna Bille.


Min oplevelse var at blive lyttet til og at Anna var god til at sætte sig ind i min situation og mine behov, så vi sammen fik udarbejdet en realistisk plan, som jeg har kunnet efterleve.


Anna er venlig og kompetent - og hendes indsigt i såvel jordemoderfaget og kostens verden gør hende til en god vejleder at have med på sin vej.


Samtalen var med udgangspunkt i hvordan jeg kunne afhjælpe en meget vedholdende kvalme i 1. trimester, hvor jeg fik konkrete anbefalinger til kostsammensætninger og vaneændringer, og derudover en generel vejledning i forhold til ernæring og kostbehov i løbet af graviditeten.


Hos Anna fik jeg samlet pålidelig information, med udgangspunkt i mig og mit liv, fremfor de oceaner af mere eller mindre velundersøgte tips og tricks google byder på. Ingen spørgsmål var for store, små eller dumme og vi kom vidt omkring i samtalen.


Alt i alt gik jeg tryg og velinformeret fra samtalen og har kunne give slip i nogle af de bekymringer, der ellers kan komme i løbet af en graviditet"


-Rebecca

Jeg kom til Anna i min anden graviditet.


Min første graviditet havde været en stor belastning pga. svær graviditets kvalme og hyppige opkastninger. Fødslen af mit første barn var endt ud med at være en hård oplevelse, med en 4. grads bristning til følge og en besked om, at jeg ikke ville kunne føde vaginalt igen.


Min anden graviditet var også præget af svær kvalme og ikke mindst svære tanker om at der var et uønsket, men nødvendigt kejsersnit i vente. Til en samtale på sygehuset i 20. graviditets uge, åbner en læge op for at jeg frit kan vælge om jeg vil føde vaginalt eller fortsat stile efter et kejsersnit. Pludselig føler jeg selv at jeg står med beslutningen og kan mærke at ulysten til kejsersnittet vokser i mig. Samtidig kan jeg mærke at udsigten til at briste igen og frygten for at en vaginal fødsel vil bringe mit barn i unødvendig fare, heller ikke er et valg jeg har lyst til.


Hos Anna fik jeg sat ord på mit dilemma. Jeg havde svært ved at acceptere et kejsersnit, fordi det for mig virkede unaturligt og kun som et nødvendigt onde. Alternativet, den vaginalfødsel, frygtede jeg ville have invaliderende konsekvenser, eller måske endda bringe mit barns liv i fare.


Anna talte mig igennem de forskellige scenarier og spurgte ind til de ting jeg frygtede. Hendes faglighed gav mig fakta jeg kunne forholde mig til og hun kunne hurtigt aflive fordomme og afstemme forventninger. Hun hjalp mig med at placere en stor del af ansvaret for det kommende fødselsforløb hvor det hørte til, nemlig hos fagpersonale.

Jeg fandt en accept af, at jeg ikke kunne styre det forestående og at det var okay at vælge kejsersnittet til.


Som terminen og datoen for det planlagde kejsersnit nærmede sig, faldt de sidste brikker på plads. Jeg havde stadig mange tanker om det forelæggende indgreb, men Annas råd og vejledning gjorde at jeg ikke havde så mange ubekendte faktorer og spørgsmål i mit hoved.

Jeg kom til den konklusion at jeg følte mig så klar som jeg kunne og dette takket være min samtale med Anna.

Tak Anna.


-Rikke